Leksikon

folkesuverenitetsprinsippet

er en statsfilosofisk lære om at all legitim myndighet stammer fra folket selv. Vanligvis utøver folket sin makt gjennom valgte representanter.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.