Leksikon

annenslagsevne

(eng. second-strike capability) er et lands evne til å overleve et første angrep med nok ressurser til å angripe tilbake med tilstrekkelig kraft. I atomvåpenstrategi refererer begrepet til at stat A kan overleve lenge nok etter et atomangrep fra fienden, stat B, til at A rekker å respondere og volde samme eller tilnærmet lik ødeleggelse for B.

Når to atommakter har har sikker annenslagsevne, antas det gjerne at dette skaper stabilitet i relasjonen mellom dem fordi begge parter vil tape mer enn de vinner på å angripe først. Under Den kalde krigen truet USA og Sovjetunionen hverandre med å respondere massivt på et angrep fra den andre, en doktrine som fikk navnet gjensidig ødeleggelse (eng. mutually assured destruction). At begge parter hadde sikker annenslagsevne har vært en forklaring på at ingen av dem angrep den andre direkte.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.