Leksikon

atomavfall

er avfall som inneholder radioaktive, kjemiske elementer. Det kan komme fra produksjon av kjernekraft, medisinsk og annen industri, samt oppstå ved destruksjon/gjenvinning av kjernefysiske våpen, sykehusartikler eller andre materialer.

Deles i fire typer: lavnivåavfall (ofte fra industri eller sykehus), mellomnivåavfall (som i enkelte tilfeller krever innkapsling), høynivåavfall (produsert av kjernefysiske reaktorer) og transuranisk avfall (som har en halveringstid for radioaktiv stråling på mer enn tjue år).

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.