Leksikon

Barentssamarbeidet

er samarbeidet i Barentsområdet ble formalisert gjennom etableringen av Barentsregionen, eller The Barents Euro Arctic Region i Kirkenes den 11. januar 1993. Norge, Finland, Sverige og Russland undertegnet da en samarbeidsavtale, den såkalte Kirkeneserklæringen. Til stede var også representanter for Danmark, Island og EU.

Erklæringen er senere tiltrådt av Europakommisjonen og fylkesadministrasjonene i området. Formålet med samarbeidet er å styrke det næringsmessige- og kulturelle samarbeidet i regionen. Det er også opprettet regionale arbeidsgrupper for blant annet kultur, urfolk, utdanning, landbruk, helse og miljø.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.