Leksikon

bistand

brukes for å beskrive overføringer fra et land, en gruppe land, eller en organisasjon til et mottakerland. Som oftest tale om utviklingsbistand hvor støtten tar form som økonomisk eller materiell økonomisk bistand. Støtten kan også være i form av personell, eller teknologi- og kunnskapsdeling.

På internasjonalt nivå er bistand som oftest brukt om rikere lands støtte til land med et lavere økonomisk utviklingsnivå. Det kan være da være tale om en enkelt stats bistandspolitikk, hvor staten inngår et samarbeid med den aktuelle staten eller organisasjoner i mottakerlandet. Bistand kan imidlertid også komme i form av krisehjelp ved humanitære katastrofer o.l..

Internasjonal bistand kan ta form både som bilateral og multilaterale støtte. Førstnevnte finner sted ved at et enkelt land overfører til et annet land, mens sistnevnte er når flere går sammen og administrerer bistanden sammen. Bistand som gis igjennom internasjonale organisasjoner som FN, er eksempel på multilateral bistand.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.