Leksikon

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats

(eng. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, fork. OCHA) er ansvarlig for å koordinere all humanitær bistand i FN-systemet. Kontoret ble opprettet etter beslutning av FNs generalforsamling i 1991.

Formålet bak kontoret er at det internasjonale samfunnet skal være bedre forberedt, og raskere til å reagere, på humanitære katastrofer. OCHA er underlagt sekretariatet i FN og ledes av en av undergeneralsekretærene. De prinsipale hovedkvarterene er i New York og Geneve, men OCHA har flere regionale baser og kontorer i over 30 land.

Etter flere resolusjoner fra generalforsamlingen i FN har OCHA fått et noe utvidet mandat. Organisasjonens arbeid sentrerer seg dermed nå rundt fem områder alle knyttet til internasjonal humanitær bistand: koordinering, finansiering, beslutningspåvirkning, regelverk og informasjonsarbeid. Til sammen skal OCHA både kunne drive og lede humanitært arbeid i felten, samtidig som organisasjon skal innta en lederrolle i utviklingen av politikken på område.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.