Leksikon

fredsstøtteoperasjoner

(eng. Peace Support Operations, fork. PSO) gjennomføres i regi av FN, NATO eller andre aktører. Med hjemmel i FN-paktens kapittel VI og VII kan det iverksettes operasjoner. Kapittel VI omhandler fredelig forlik i tvister, mens kapittel VII omhandler tiltak rettet mot trusler og brudd på freden, samt angrepshandlinger.

Internasjonale fredsstøtteoperasjoner deles inn i fem kategorier: konfliktforebygging, militære observatører, fredsbevaring, fredsoppretting og humanitært arbeid. Inndelingen i operasjonstyper er likevel ikke absolutt, ofte vil en type operasjon ha elementer i seg av andre typer operasjoner. Videre kan en internasjonal fredsstøtteoperasjon på grunn av den politiske og/eller militære utviklingen i konfliktområdet endre karakter og få et nytt mandat underveis.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.