Leksikon

fredsbevarende operasjoner

blir normalt opprettet etter FN-mandat for å begrense, moderere og/eller avslutte fiendtlige handlinger mellom stater eller grupper innad i stater. Dette finner sted gjennom utplassering av en upartisk militær styrke. En upartisk militær FN-styrke er vanligvis kun utstyrt med lette våpen og har stort sett kun anledning til å benytte dem i selvforsvar.

Fredsbevarende styrker kan anvendes for å påse at en våpenhvile vedlikeholdes, observere at avtaler implementeres eller for å beskytte humanitære operasjoner. Fredsbevarende operasjoner forekommer med samtykke fra de stridende (involverte) parter som en del av den inngåtte fredsavtalen.

Fredsbevarende operasjoner er imidlertid ikke beskrevet og definert i FN-pakten. Operasjonene varierer mye fra sted til sted, og har utviklet seg over tid. Særlig fra slutten av 1900-tallet har operasjonene vanligvis et stort innslag av sivile elementer. Disse inkluderer Civilian Police (CIVPOL), valgobservatører, sanksjonskontrollører og/eller menneskerettighetskontrollører.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.