Leksikon

fredsopprettende operasjoner

(eng. Peace Enforcement) innebærer en aktiv bruk av militære maktmidler for å gjenopprette fred i et konfliktområde. Dette finner sted ved at aggressor påtvinges det internasjonale samfunnets vilje for å få slutt på krigshandlingene. Fredsoppretting kan benyttes både i interne konflikter og i konflikt mellom stater. Hensikten er å avhjelpe det humanitære behovet eller engasjere seg der det normale statsapparatet har sluttet å fungere.

Dersom FN ikke lykkes i å løse en konflikt med fredelige midler, gir FN-paktens kapittel VII FNs sikkerhetsråd myndighet til å iverksette tvangstiltak. Hvis økonomiske sanksjoner mislykkes, kan om nødvendig militær makt brukes i henhold til paktens artikkel 42: «… kan det treffes slike tiltak ved stridskrefter i luften, til lands og til sjøs som måtte være nødvendige for å opprettholde eller gjenopprette mellomfolkelig fred og sikkerhet…».

Fredsopprettende styrker må ha klare regler for bruk av militær makt (ROE; Rules of Engagement) for å kunne øve et militært press mot de stridende parter/grupper.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.