Leksikon

humanitære operasjoner

er et begrep som omtaler militære operasjoner for å avhjelpe menneskelige lidelser. Retter seg spesielt mot områder hvor ansvarlige myndigheter ikke er i stand til eller vil hjelpe sin egen befolkning.

Internasjonale styrker kan bruke militær makt for å sikre operasjonens område, lokalbefolkningen og forsyningslinjene. Dette kan komme i tillegg til eventuell maktbruk for å beskytte selve FN-styrken.

Når FN i 1990-årene viste en sterkere vilje til å gripe inn i konflikter internt i stater, var det blant annet for å hindre systematiske overgrep mot sivilbefolkningen. Maktbruk for å stoppe omfattende humanitære krenkelser legitimeres i FN-pakten kapittel 7.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.