Leksikon

FNs internasjonale fredsoperasjoner

FN-pakten gir FN en viktig rolle i å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Med bakgrunn i dette har verdensorganisasjonen iverksatt fredsoperasjoner og utplassert militære styrker og militære observatører i områder der væpnet konflikt har truet internasjonal fred og sikkerhet.

Hensikten med FNs internasjonale fredsoperasjoner er å gjenopprette og sikre internasjonal fred og sikkerhet. Operasjonene kan være av fredsopprettende eller fredsbevarende karakter. I 1988 ble FNs fredsbevarende styrker, herunder FN-observatørene, tildelt Nobels fredspris. Operasjoner som ledes av andre sikkerhetspolitiske aktører etter mandat fra FN, regnes ikke inn under FNs internasjonale fredsoperasjoner.

Per 2022 er det 12 pågående fredsoperasjoner i FN-regi. Norge deltar i tre av disse: Mali (militært personell og politi), Sør-Sudan (militært personell og politi) og Israel/Egypt/Jordan/Libanon/Syria (militært personell). I 2022 bidrar Norge også med et mindre antall personell i den flernasjonale observatørstyrken MFO i Sinai, samt til UNFICYP i Kypros for å støtte den norske styrkesjefen. Én norsk militærrådgiver bidrar ved UNITAMS i Sudan.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.