Leksikon

konfliktforebyggende operasjoner

(eng. Conflict Prevention) er ulike militære og sivile aktiviteter, spesielt omtalt under kapittel IV i FN-pakten.

Dette kommer fra diplomatiske tiltak til preventiv utplassering av militære enheter, observatører og inspektører i den hensikt å forhindre at uoverensstemmelser utvikler seg internt til en væpnet konflikt, eller at en konflikt sprer seg fra en stat til en annen. Nærværet av internasjonal tilstedeværelse skal med andre ord virke forebyggende (preventivt).

Eksempel: FN-styrken i den tidligere jugoslaviske delrepublikken Makedonia mellom 1992 og 1999, UNPREDEP (United Nations Preventive Deployment Force), var en konfliktforebyggende operasjon. Makedonia ble selvstendig i 1991. I 1992 anmodet makedonske myndigheter FN om synlig tilstedeværelse i republikken for å forhindre en eventuell «smitteeffekt» fra krigen i naborepublikken Bosnia-Hercegovina samt for å bevare Makedonias indre stabilitet og ro.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.