Leksikon

CIVPOL

(Civilian Police) er betegnelsen på en multinasjonal politistyrke. Vanligvis med uniformert, ubevæpnet og sivilt arbeidende politi uten utøvende politimyndighet.

CIVPOL inngår som oftest som en av flere multinasjonale komponenter i en internasjonal fredsoperasjon sammensatt av militære og sivile komponenter, slik som internasjonale fredsoperasjoner i regi av FN, regionale organisasjoner (OSSE, EU) eller som bilaterale prosjekter.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.