Leksikon

CIMIC

(Civil Military Cooperation) er et militært begrep brukt om forbindelsen ansvarshavende offiser knytter til sivile aktører i operasjonsområdet. CIMIC er både en funksjon og en kapasitet. NATOs CIMIC-doktrine (Allied Joint Publication 9) fastslår at CIMICs tre kjernefunksjoner er å:

1) Støtte den militære styrken, dvs. all aktivitet som genererer støtte hos lokalbefolkningen for operasjonen,

2) Sivilt-militært samarbeid, dvs. koordinering og felles planlegging med sivile aktører i området,

3) Støtte det sivile samfunnet, dvs. ulike former for militær assistanse til lokalsamfunnet, for dermed å støtte operasjonen.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.