Leksikon

OSSE

Logo OSSE
Logo OSSE. Foto: OSCE, Wikimedia Commons (Offentlig eie).

OSSE (Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa, eng. Organization of Security and Cooperation in Europe, fork. OSCE) ble opprettet i 1995.
OSSE er en sikkerhetsorganisasjon med 57 deltakende stater fra Europa og Sentral-Asia, samt USA og Canada.

Beslutningsprinsippet er konsensus (enstemmighet), og beslutningene er ikke juridisk bindende. Den største aktiviteten til OSSE er organisasjonens sendelag ute i konfliktområder. Disse jobber på grunnplanet med å løse konflikter, og få partene til å samarbeide om gjenoppbygging. I tillegg jobber OSSE konfliktavverging, menneskerettigheter, krisehjelp og økonomisk, teknisk og økologisk samarbeid.

Hovedkvarteret ligger i Wien, og har fire avdelinger foruten sekretariatets sidekontor i Praha. Siden 2020 har Helga Maria Schmid (Tyskland) vært organisasjonens generalsekretær.

Gjennom partnerskapsavtaler samarbeider OSSE også med seks stater i Middelhavsområdet (Algerie, Egypt, Israel, Jordan, Marokko og Tunisia), fire asiatiske stater (Afghanistan, Japan, Sør-Korea og Thailand) samt Australia.

Organisasjonen er en videreføring av tidligere KSSE (Konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa) og bygger sitt arbeid på Helsinki-sluttakten av 1975, som påla deltakerlandene politisk (men ikke juridisk) bindende forpliktelser. Under den kalde krigen, og særlig fra 1986, hadde organisasjonens KKSE en viktig rolle som en møteplass mellom Øst- og Vest-Europa.

I dag består den politiske organisasjonen av toppmøter mellom stats- og regjeringssjefer annet hvert år, som legger retningslinjene for videre virksomhet og Ministerrådet (Ministerial Council) som møtes de årene det ikke er toppmøter. Her møter utenriksministrene i de deltakende stater. Embetsrådet (Senior Council) arrangeres i forkant av ministermøtene, med nasjonale byråkrater på høyt nivå (ambassadører). En gang i året arrangeres dette som et økonomisk forum.

Det faste råd (Permanent Council) møtes en gang i uken i Wien, og består av representanter fra landenes OSSE-delegasjoner. Forum for sikkerhetssamarbeid har også ukentlige møter. Forumet er et fast organ for rustningskontroll og tillitsskapende arbeid. Formannskapet går på omgang mellom medlemslandene, og skiftes en gang i året. OSSE har også en parlamentarikerforsamling, med sete i København.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.