Leksikon

Utvidede sikkerhetsbegrep

Etter Den kalde krigens slutt har man fristilt sikkerhetspolitikken fra kun å gjelde vern av eget territorium mot militære trusler fra andre stater. Konkret har dette kommet til uttrykk gjennom det utvidede sikkerhetsbegrep, der økonomisk, sosial, politisk og miljømessig utvikling har blitt inkludert. Dette utvidede sikkerhetsbegrepet kommer videre til uttrykk i NATOs strategiske konsepter fra henholdsvis 1991, 1999 og 2010, samt at begrepet utvidet sikkerhet også kommer til uttrykk gjennom EU-prosessen.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.