Leksikon

BTWC

(eng. The Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons Convention) er FN-konvensjonen om biologiske våpen. BTWC er den første multilaterale nedrustningstraktaten som forbød en våpenkategori. Ble gyldig fra 1975.

Innhold: Forbud mot utvikling, framstilling og lagring av toksin- og biologiske våpen. Avtalen omhandler tilintetgjørelse av disse og forpliktende kontroll av sivil og militær industri.

Parter: FNs medlemsland.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.