Leksikon

cyberkrigføring

er krig som utspiller seg i cyberdomenet. Cyberdomenet hae siden 2016 blitt anerkjent som en arena for krig, på lik linje som land, sjø og luft.

Stadig flere land anerkjenner cyberangrep som en grunnleggende trussel mot nasjonal sikkerhet. Ved å utnytte sårbarhet i kritisk informasjonsinfrastruktur spesielt og i IKT-systemer generelt, kan en angriper penetrere, forstyrre, frakoble, stjele eller ødelegge kommunikasjonslinjer, informasjon eller operativsystemene på datamaskiner og nettverk.

Cyberangrep ble i juli 2018 lagt til under NATOs Artikkel 5. Det er dog formulert at det må et kraftig cyberangrep fra en annen stat til for å trigge artikkelen, men skulle dette forekomme vil et cyberangrep mot en NATO-alliert regnes som et angrep på dem alle.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.