Leksikon

EØS-avtalen

(avtalen for Det europeiske økonomiske samarbeid) er mellom EU (tidligere EF) og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge en avtale for handel og andre økonomiske forhold. Avtalen ble ferdigforhandlet i 1992 og trådte i kraft den 1. januar 1994.

Avtalen har i dag 30 medlemsland, 27 fra EU og tre fra EFTA. Den etablerer et felles marked med fri flyt av de «fire frihetene» varer, tjenester, kapital og personer. Avtalen omfatter også samarbeid om miljø, forskning, kultur og sosiale spørsmål. I tillegg innebærer avtalen en opprettelse av samarbeidsorganer og institusjoner mellom EU og EFTA, som skal overvåke og håndheve regelverket for EØS-avtalen. I forbindelse med denne kontrollen er Norge forpliktet til å tolke regler i samsvar med rettspraksis fra EU-domstolen i den grad reglene er likeartede.

EØS-komitéen er det utøvende organet. Den består av representanter fra avtalepartene, Europakommisjonen og EFTA (med deres embetsmenn). Komiteen kommer med en årlig melding. EØS-rådet er det øverste politiske organet. Her møter representanter for EFTA, gjerne på ministerplan.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.