Leksikon

EFTA

EFTAs logo. Foto: European Free Trade Association/Wikimedia Commons (Offentlig eie).

Det europeiske frihandelsforbund (eng. European Free Trade Association) ble etablert den 4. januar 1960. Er i dag en frihandelsavtalen mellom Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.

EFTA ble opprettet på initiativ fra Storbritannia, da landet ikke ønsket å avgi suverenitet til Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC), forløperen til dagens EU. Som en mindre inngripende form for økonomisk samarbeid ble EFTA etablert ved inngåelsen av Stockholm-konvensjonen i 1960.

Formålet med EFTA var å etablere frihandel mellom medlemslandene. Slik er det også i dag, men innholdet i avtalen har blitt endret og utvidet over tid. I 2002 trådte Vaduz-konvensjonen i kraft og erstattet Stockholm-konvensjonen fra 1960. EFTAs oppgaver inkluderer å regulere og kontrollere tilslutningen til EØS-avtalen, som knytter Norge, Island og Liechtenstein (ikke Sveits) til EUs indre marked.

Hovedsete er i Genève. Det øverste organet er Rådet, som fatter enstemmige vedtak. EFTA består ellers av tre hovedorganer: Sekretariatet, Domstolen og Overvåkningsorganet (ESA). Dommer Per Christiansen har vært Norges representant i EFTA-domstolen siden 2010. Domstolen ledes av islandske Páll Hreinsson.

Webadresse: www.efta.int

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.