Leksikon

fiskevernsonen ved Svalbard

er et område på 200 nautiske mil rundt Svalbard der Norge hevder retten til å regulere fisket for å bevare fiskeressursene. Fiskevernsonen ved Svalbard ble opprettet den 15. juni 1977 med hjemmel i Lov om Norges økonomiske sone.

Svalbardtraktaten slår fast at alle lands borgere har lik rett til fiske og fangst på Svalbard. Norges syn er at traktaten kun gjelder på land og i Svalbards territorialfarvann. Dette vil si ut til 12 nautiske mil fra grunnlinjen. Norge kan derfor med medhold i folkeretten, opprette full økonomisk sone rundt Svalbard. Alle land er ikke enige i denne tolkningen.

Norske myndigheter har bestemt at fiskevernsonen ikke skal gjelde andre ressurser enn fisk, og at det ikke skal diskrimineres med hensyn til nasjonalitet når det gjelder fiskerettigheter. Fiskekvoter blir gitt fortrinnsvis til land som har historisk hevd på fiske i området. Fartøy fra Norge, Russland, EU og Færøyene er gitt adgang til å fiske torsk i vernesonen. Fartøy fra Norge, Russland, Canada, EU, Grønland, Færøyene og Island kan delta i rekefisket.

Fiskevernsonen har tidligere vært stengt for fiske etter norsk vårgytende sild. Siden 2000 ble det etter en vitenskapelig vurdering åpnet for fiske av sild i et avgrenset område av vernesonen, men kun for en periode om sommeren. Fartøy fra Norge, Russland, EU, Færøyene og Island kan delta i dette fisket. 

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.