Leksikon

generalinspektør

var tidligere et begrep benyttet om sjefen for hver av forsvarsgrenene og enkelte av Forsvarets driftsenheter. Fra og med 2018 omtales de tidligere Generalinspektørene som operative sjefer for sine respektive forsvarsgrener under titlene Sjef Hæren, Sjef Sjøforsvaret, Sjef Luftforsvaret og Sjef Heimevernet. Disse har alle generalmajors grad (kontreadmiral i Sjøforsvaret). 

Generalinspektør for forsvarsgrenene var henholdsvis Generalinspektøren for Hæren (GIH), Generalinspektøren for Sjøforsvaret (GIS) og Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL). I tillegg var det en Generalinspektør for Heimevernet (GIHV). 

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.