Leksikon

sjef: Forsvarets driftsenheter

tidligere kalt generalinspektører, er Forsvarsgrenenes, Heimevernets, Cyberforsvarets og spesialstyrkenes øverste ledere. Sjefene er militære embedsmenn som blir utnevnt av Kongen i statsråd. Deres nærmeste overordnede er Forsvarssjefen. Sjefene har et helhetlig ansvar for å produsere og vedlikeholde egen styrkestruktur, herunder ansvaret for sine taktiske kommandoer.

Sjef Hæren (fom 2020): generalmajor Lars S. Lervik

Sjef Luftforsvaret (fom 2021): generalmajor Rolf Folland

Sjef Sjøforsvaret (fom 2020): kontreadmiral Rune Andersen

Sjef Heimevernet (fom 2019): generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen

Sjef Cyberforsvaret (fom 2017): generalmajor Inge Kampenes

Sjef Forsvarets spesialstyrker (fom 2022): generalmajor Joar Eidheim

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.