Leksikon

Gråsoneavtalen

var en avtale mellom Norge og Sovjetunionen av 11. januar 1978 om regulering av området i Barentshavet (kalt Gråsonen).

Avtalen innebar en praktisk ordning av fisket i den delen av Barentshavet begge stater gjorde krav på. Hver stat skulle utøve myndighet over egne fiskefartøyer. Fartøyer fra tredjeland trengte tillatelse til fiske fra en av partene. Den 7. juli 2011 ble avtalen erstattet av den nye delelinjeavtalen.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.