Leksikon

Helsingforserklæringen

(også kjent som sluttakten) ble signert den 1. august 1975 av 35 land. Den fastslår at sikkerheten i Europa er udelelig, og bare kan skapes gjennom dialog og samarbeid over landegrensene. At sikkerheten er udelelig innebærer at alle sider ved sikkerhetsbegrepet er viktige for å skape sikkerhet.

Helsingforserklæringen var et gjennombrudd for forholdet mellom øst- og vestblokkene under Den kalde krigen. Den slår fast prinsipper som for eksempel likhet mellom stater og respekt for suverenitet, avståelse fra trusler og maktbruk, grensers ukrenkelighet og statenes integritet. Videre fordrer den fredelige løsninger på konflikt, ikke-inngripen i staters indre anliggende, respekt for menneskerettigheter og minoriteters rettigheter, samarbeid mellom stater og respekt for folkerettens og domstolenes bestemmelser.

Helsingforserklæringen dannet grunnlaget for blant annet oppbyggingen av dagens Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE).

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.