Leksikon

hybrid krigføring

er et begrep som beskriver tilfeller der både konvensjonelle og ukonvensjonelle metoder for krigføring benyttes.

Kapasiteter slik som anonymiserte styrker, spesialstyrker, propaganda, aktivt diplomati, desinformasjon, elektronisk krigføring, nettmanipulering, undergraving og sabotasje står sentralt i hybrid krigføring. Disse kapasitetene blir brukt ut ifra hvor de er antatt å ha størst mulig effekt. Bruken er koordinert og svært målrettet, noe som gjør det vanskelig for en motpart å komme med mottiltak.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.