Leksikon

ideologisk makt

makt over tanker, verdier og følelser. Omtales ofte som «overtalelsens makt».

Denne typen makt vil kunne påvirke andre stater uten å bruke verken økonomisk eller militær makt. Noen stater er rollemodeller for andre, for eksempel når det kommer til kultur eller politisk styreform. Det betyr at de er bærere av verdier eller normer som andre stater ønsker å følge eller etterligne. Ideologisk makt omtales som inn under «soft power» som er en form for makt som baserer seg på ikke-militære midler.

Diplomatiet er det klassiske eksemplet på ideologisk makt. Her møtes stater til samtaler, for eksempel fredsforhandlinger, for å løse ulike utfordringer.

Ideologisk makt ses gjerne som en av tre hovedtyper av makt, sammen med økonomisk og militær makt.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.