Leksikon

internasjonale atomenergibyrået, Det

(eng. International Atomic Energy Agency, fork. IAEA) etablert den 26. oktober 1956, i funksjon fra den 29. juli 1957. Hovedkontor i Wien. Uavhengig organisasjon med særavtale med FN. Rapporterer årlig til FNs generalforsamling, samt til FNs sikkerhetsråd når internasjonal fred og sikkerhet er i fare.

Arbeider for en fredelig og sikker bruk av atomenergi. Fører tilsyn, kontroll og konsultasjoner. Basis for arbeidet er flere FN-konvensjoner om atomenergi. IAEA og daværende generaldirektør Muhammad El-Baradei fikk sammen Nobels fredspris i 2005. Per 2023 er Rafael Mariano Grossi generaldirektør.

Medlemmer: 172 medlemsland inkl. Norge.

Webadresse: www.iaea.org

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.