Leksikon

kjernefysisk forurensning

er forurensning som kan spres gjennom luft og vann i form av gass, væske eller organiske stoffer.

Foruten spredning av forurensning fra kjernevåpen i krigstilstand, foregår dette i fredstid både fra sivile og militære installasjoner. Dette kan være fra depoter for radioaktivt avfall, lekkasjer fra kjernekraftverk eller fra militære atomdrevne fartøyer og kjernefysiske prøvesprengninger.

I Norges nærområder er det særlig gamle og dårlig vedlikeholdt kjernekraftverk i Russland, Baltikum og Ukraina samt militære fartøyer i opplag på Kola som representerer denne faren. Også Novaja Semilja i Barentshavet representerer forurensningsfare på grunn av et stort antall prøvesprengninger gjennom flere år fra russisk (sovjetisk) side. EU og Norge har bidratt med økonomiske midler for å sikre russiske installasjoner. Kontrollorganet for kjernefysiske installasjoner er FN-organisasjonen IAEA.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.