Leksikon

kollektiv sikkerhet

Vil si trygghet mot fare eller angrep for en hel gruppe. Avtale mellom stater for å forhindre eller stanse krig mellom dem. Kan innebære militær inngripen. Et eksempel på en kollektiv sikkerhetsorganisasjon er Folkeforbundet.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.