Leksikon

kollektiv sikkerhet

Vil sikre stater ved å inngå avtaler om å ikke gå til krig eller utføre aggresjon i et felleskap. Kollektiv sikkerhet innebærer en forpliktelse fra alle deltagende stater til å gripe aktivt inn, om nødvendig med militær makt, så snart en av de deltagende statene utfører aggresjon eller går til krig. Et eksempel på en tidligere kollektiv sikkerhetsorganisasjon er Folkeforbundet, forløperen til FN.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.