Leksikon

Folkeforbundet

Logoen til Folkeforbundet, 1939. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

(eng. League of Nations, fork. LoN eller Nasjonenes Forbund) var forløperen til dagens FN. Folkeforbundet ble etablert i 1919 etter Den første verdenskrig på initiativ fra USAs president Woodrow Wilson. Han klarte imidlertid ikke å få Kongressen til å stemme for amerikansk medlemskap.

LoN var et forbund av stater for samarbeid og trygging av fred og sikkerhet. Medlemsstatene forpliktet seg blant annet til å avgjøre tvister ved voldgift. Organisasjonen hadde sitt sete i Genève og bygde på kollektiv sikkerhet. Under de politiske krisene i 1930-årene ble Folkeforbundets maktesløshet åpenbar. Folkeforbundet ble erstattet av FN i 1945. Nordmannen C.J. Hambro var president i perioden 1939–1946.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.