Leksikon

kommunisme

er en politisk ideologi som har som mål å skape et klasseløst samfunn med felleseie av produksjonsmidler og lik fordeling av produksjonsresultater. Med andre ord skal alt deles mellom alle og alle skal være like.

Begrepet brukes også om den revolusjonære bevegelse som vil innføre og utbre kommunismen. Ideologien bygger i stor grad på skriftene til Karl Marx (1818–1883) og Friedrich Engels (1820–1895) hvor klassekamp er et sentralt begrep i læren. Vladimir Lenin ledet også en kommunistisk revolusjon som etablerte Sovjetunionen i 1917. Lenin bygget på Marx’ ideer og videreutviklet dette i en egen lære. Kommunisme kan derav deles i fire hovedretninger: marxisme, leninisme, trotskisme og maoisme.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.