Leksikon

marxisme

er fellesbetegnelsen på Karl Marx’ materialistiske teorier om historie, samfunn og økonomi. Teorien ble utarbeidet i samarbeid med Friedrich Engels og omfatter også senere forsøk på å tolke og videreføre Marx’ og Engels’ teorier. Grunnsteinen i marxismen slik den er formulert i Det kommunistiske manifest fra 1848, er at det til enhver tid finnes to samfunnsklasser med motstridende interesser, mens bare én klasse dominerer samfunnet.

I Marx’ og Engels’ tid sto klasseskillet mellom arbeiderklassen og det dominerende borgerskapet. Gjennom industrialiseringen har borgerskapet tilegnet seg produksjonsmidlene, som sentraliseres i de store fabrikkene. Som resultat av denne utviklingen tvinges arbeiderne til evigvarende lønnsarbeid.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.