Leksikon

konføderasjon

er en sammenslutning av selvstendige stater i et felles forbund, som regel ved en traktat eller ved at statene antar samme konstitusjon. Konføderasjoner skapes gjerne ved at statene har et felles kritisk problem som skal løses, ofte en militær trussel.

USA var opprinnelig en konføderasjon, men ble en føderasjon ved ratifikasjonen av den amerikanske grunnloven. Konføderasjoner brukes gjerne også som et ledd på veien fra full union til enkeltstatenes selvstendighet. Samveldet av uavhengige stater (SUS) må kunne ses på som en midlertidig konføderasjon.

Også personalunionen mellom Norge og Sverige (1814–1905) kan sies å ha vært en midlertidig konføderasjon. Selv om forsvars- og utenrikspolitikken var felles, som i en føderasjon, skyldtes dette at begge lands konstitusjoner henla dette under kongen (som var felles). Norges grunnlov slo klart fast at landet var et uavhengig rike.

Samveldet av nasjoner (CN) er derimot ingen konføderasjon, selv om mange av medlemsstatene aksepterer den britiske monark som sitt statsoverhode. Her er det snakk om helt selvstendige stater, som ikke bare kan føre en motstridende utenrikspolitikk, men sågar har vært i væpnet konflikt med hverandre.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.