Leksikon

krigens folkerett

(internasjonal humanitærrett, jus in bello) rettsregler for adferd under krig og væpnet konflikt. Skiller gjerne mellom «Haagrett» (Haagkonvensjonene), regler for midler og metoder for krigføring, og «Genèverett» (Genèvekonvensjonene) som angår beskyttelse av individer under krigføring.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.