Leksikon

KRIPOS

(Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet) er en norsk avdeling i politiet etablert i 1950 og yter nasjonal bistand til de ulike politidistriktene, samt etterforsker sine egne saker.

Kripos gjennomfører både taktisk og teknisk etterforskning, samler etterretning om kriminelle nettverk og aktører, fører registre for politiet, utfører spesialisert bistand i datatekniske undersøkelser og er kontaktpunktet for internasjonalt politisamarbeid.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.