Leksikon

Ku Klux Klan

(KKK) er en samlebetegnelse på tre forskjellige høyreekstreme bevegelser i USA.

Organisasjon: Organisasjonen har vært aktiv i tre tidsperioder, med forskjellig struktur. Den første klanen (1865–1871) var organisert i uavhengige lokale grupper. Den andre klanen (1915–1944) startet opp med et nasjonalt hovedkvarter som liknet på et «fraternity» (studentorganisasjoner i USA) og lokale «fraternities» som rapporterte til hovedkvarteret. Den tredje klanen (1946-i dag) er en samlebetegnelse for en rekke mindre grupper som uavhengig av hverandre har brukt den andre klanen sin retorikk.

Stiftet: 1865.

Lokalisering: USA.

Politisk retning: Høyreekstremisme.

Tilknyttede aktører: Diverse «hvit overlegenhet»-grupper, slik som Blood & Honour, National Socialist Movement og Aryan Nations.

Historie: Den første klanen ble etablert i 1865 og bestod hovedsakelig av krigsveteraner fra sørstatene som hadde kjempet i borgerkrigen i USA. De angrep afro-amerikanere og deres allierte i et forsøk på å gjenopprette hvit overlegenhet (eng. white supremacy). Ble oppløst i 1871 etter at det ble innført lover og flere klan-medlemmer ble fengslet.

Den andre klanen gjenoppstod i 1915 og glorifiserte den første klanens agenda. Den andre klanen greide å samle mange flere enn den første klanen og på sitt største i 1924 var det mellom fire og fem millioner medlemmer over hele USA. Den andre klanen brukte symbolikk for å skape frykt blant sine motstandere, som for eksempel brenning av kors og bruk av de kjente hvite kostymene. Den andre klanen klarte å opparbeide seg en viss innflytelse politisk og ble støttet av en del politikere, både på lokalt og statlig nivå.

I 1927 startet noen klan-medlemmer med terrorangrep på afro-amerikanere, katolikker og andre de mente sto for det moralske forfallet i samfunnet, noe som førte til starten på slutten. Medlemstallene sank fra over fire millioner i 1924 til ca tretti tusen i 1930. På 1930-tallet ble flere brutale mord, hovedsakelig på afro-amerikanere, utført av personer tilknyttet Ku Klux Klan og stadig flere medlemmer meldte seg ut.

I 1944 ble den andre klanen oppløst etter at de amerikanske skattemyndighetene krevde over 685.000 dollar i restskatt. Den tredje klanen er en samlebetegnelse på de mange gruppene etter 1944 som har brukt navnet Ku Klux Klan, deres symboler og retorikk, men som ikke har noen formell tilknytning til organisasjonen. Disse har i hovedsak vært tilknyttet miljøer som kjemper for hvit overlegenhet. Det er flere aktive grupper i dag som bruker Ku Klux Klan sin retorikk og symboler, blant annet Imperial Klans of America og Knights of the White Camelia.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.