Leksikon

Kvinners Frivillige Beredskap

(KFB) er en politisk uavhengig samarbeidsorganisasjon stiftet 1951 med tilslutning av de store norske kvinneorganisasjonene med formål å styrke landets beredskap.

Organisasjonen er opptatt av det sivil-militære samarbeidet, et helhetlig og moderne totalforsvarskonsept og av norsk politikk for fred og sikkerhet. Kvinners rolle og muligheter i Forsvaret er også et sentralt tema.

Webadresse: www.kfb.no

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.