Leksikon

beredskap

vil si å være forberedt til innsats for å møte uventede, kritiske situasjoner. Beredskap er vanligst brukt i forbindelse med sivile eller militære tiltak som utføres for å gjøre samfunnet rustet til å møte et eventuelt væpnet angrep eller trusler om dette. Det finnes forskjellige former for beredskap, deriblant redningsberedskap, forsvarsberedskap og oljeberedskap.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.