Leksikon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

(DSB) ble opprettet den 1. september 2003. Direktoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Tønsberg fra januar 2005. Omtrent 670 ansatte, cirka 240 av disse ved hovedkontoret. DSB skal bidra til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø og materielle verdier i forbindelse med ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser i fred, krise og krig. Formidler informasjon og opplæring vedrørende kriser og krisehåndtering. DSB er kontaktpunkt mellom sentrale myndigheter og fylkesmennene ved kriser i fredstid, og samordner den sivile beredskapen i Norge. De er også fagmyndighet for brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid, og har ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole.

Webadresse: www.dsb.no

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.