Leksikon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

(DSB) ble opprettet den 1. september 2003, og skal bidra til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø og materielle verdier i forbindelse med ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser i fred, krise og krig.

Direktoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Tønsberg fra januar 2005. Omtrent 670 ansatte, cirka 240 av disse ved hovedkontoret.

Formidler informasjon og opplæring vedrørende kriser og krisehåndtering. DSB er kontaktpunkt mellom sentrale myndigheter og fylkesmennene ved kriser i fredstid, og samordner den sivile beredskapen i Norge. De er også fagmyndighet for brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid, og har ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole.

Webadresse: www.dsb.no

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.