Leksikon

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap

(NUSB) er et utdanningsinstitusjon underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NUSB har som overordnet mål å formidle kompetanse om samfunnssikkerhet og beredskap til sivilt og militært personell på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Institusjonen samarbeider med relevante fagmyndigheter, herunder høgskoler, universiteter og Forsvarets utdanningsinstitusjoner. Virksomheten omfatter kompetansegivende studier, hvor bestått eksamen kan gi studiepoeng innen høyere utdanning, samt etterutdanningskurs, seminarer, konferanser, øvelser m.m.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.