Leksikon

Landsrådet for Heimevernet

Landsrådet for Heimevernet ble etablert før selve Heimevernet i 1945, for å samle motstandsbevegelsen etter krigen og skape både lokal og nasjonal forankring. Rådet oppnevnes av Forsvarsdepartementet, på vegne av Regjeringen, til perioder av fire år.

Av de 24 representanter er 11 oppnevnt etter rådgivende valg av HV-personellet i hvert av HV-distriktene. De øvrige medlemmene representerer landsomfattende organisasjoner. Til å forestå den daglige drift og administrasjon av Landsrådet, og som faglig ansvarlig for distriktsråd, områdeutvalg og kommunale HV-nemder er det tilsatt en generalsekretær som er plassert i Heimevernsstaben. Generalsekretæren er direkte underlagt Sjef Heimevernet. Generalsekretæren er også Sjef Heimevernets rådgiver i spørsmål vedrørende HV-loven.

Webadresse: https://www.forsvaret.no/heimevernet/om-heimevernet/rad-og-utvalg

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.