Leksikon

Heimevernet

(HV) ble opprettet i 1946 og er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke i Forsvaret på ca. 40 000 personer. HV er delt inn i 223 områder og 11 distrikter. I tillegg til mobile innsatsstyrker med landkapasiteter i hver av HV-distriktene. Fungerer som en hurtig mobiliseringsstyrke for Forsvaret, og er med sin lokale tilknytning et viktig bindeledd til det sivile samfunnet. 

Tidligere var Heimevernet delt inn i avdelingene Landheimevernet (LHV), Sjøheimevernet (SHV), Luftheimevernet (LUHV) og Bedriftsheimevernet (BHV). 

HV består dels av pliktige og dels av frivillige personer, og skal løse lokale oppgaver i krise og krig. HV er i hovedsak bemannet med vernepliktige som er blitt overført etter 12 måneders førstegangstjeneste. Innsatsstyrkene består av frivillige på kontrakt. 

HV ledes av sjefen for Heimevernet med generalmajor eller kontreadmirals grad, og vedkommeneds stab på rundt 45 ansatte. Hovedkvarteret er på Terningmoen leir i Elverum. Sjefen for Heimevernet inngår i Forsvarssjefens ledergruppe på lik linje med sjefene for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. 

Heimevernets overordnede oppgaver:

  • Ivareta det lokale territorielle ansvaret
  • Vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter
  • Nasjonal krisehåndtering
  • Bistand til politiet
  • Støtte til det sivile samfunn

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.