Leksikon

Forsvaret

Forsvarets våpenskjold. Foto: Wikimedia Commons (offentlig eie).

er betegnelsen på Norges væpnede styrker med tilhørende institusjoner. Forsvaret er organisert som en virksomhet innenfor statsforvaltningen, og er med dette en etat under Forsvarsdepartementet. Forsvaret ledes av forsvarssjef Eirik Kristoffersen, mens Forsvarets øverste kommanderende ifølge grunnloven er Kongen. 

Norges forsvar er basert på allmenn verneplikt. Omlag 8000 unge kvinner og menn avtjener hvert år førstegangstjeneste i Forsvaret. I tillegg er det omkring 16 000 ansatte. 

Forsvaret er utviklet for og anvendes innenfor rammene av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Med utgangspunkt i de sikkerhetspolitiske mål og prioriteringer utformes forsvarspolitikken mål og prioriteringer for Forsvaret og Forsvarets organisering og innretting. Forsvaret skal bidra til å oppfylle Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske mål, gjennom ni hovedoppgaver:

1) Sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar

2) Forsvare Norge og allierte mot trusler og angrep

3) Hindre og håndtere mindre kriser

4) Skaffe korrekt og viktig informasjon

5) Hevde og sikre norsk suverenitet

6) Være myndighet på avgrenset område

7) Delta i flernasjonal krisehåndtering

8) Bidra til internasjonalt samarbeid

9) Støtte sivilsamfunnet når de ber om det

Webadresse: www.forsvaret.no

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.