Leksikon

Forsvarsdepartementet

(FD) er regjeringskontoret for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

I 1814 ble det første Departementet for Krigsadministrasjon opprettet, under ledelse av en general. Da parlamentarismen ble innført i 1884 ble Det kongelige forsvarsdepartement opprettet, under ledelse av en forsvarsminister. I 2003 ble Forsvarssjefen og hans militærstrategiske apparat tatt inn under Forsvarsdepartementet, som nå er ett integrert departement.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.