Leksikon

Forsvarsstaben

(FST) har på Forsvarssjefens vegne ansvaret for å gjennomføre oppdrag, påse at beslutninger følges opp og ivareta det daglige arbeidsgiveransvaret for personellet i Forsvarets militære organisasjon (FMO). Dette innebærer ansvaret for at det planverk og det budsjett som er fastlagt og formidlet fra departementet blir implementert.

Sjefene for driftsenhetene er en del av Forsvarsstaben og har gjennomføringsansvaret for styrkeproduksjonen i sine forsvarsgrener. Forsvarsstaben er organisert med et felles sekretariat og fem avdelinger som alle er plassert på samme nivå i organisasjonen.

Følgende oppgaver er blant de viktigste som løses i Forsvarsstaben:

  • Styrkegenerering
  • Personellforvaltning
  • Økonomistyring i Forsvarets militære organisasjon
  • Totalt prosjektansvar for materiell og eiendommer
  • Bygg og anlegg (EBA)
  • Logistikkstyring
  • Informasjonsvirksomhet og rådgivning overfor forsvarssjefen.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.