Leksikon

Luftforsvaret

er Forsvarets yngste forsvarsgren og leverer luftmakt som hovedprodukt, og skal bidra til å sikre fred og stabilitet både nasjonalt og internasjonalt.

Oppgaver:

 • Markere tilstedeværelse i luftrommet over land og over havområder med luftbårne styrker.
 • Etterretning og overvåkning av norske interesseområder, gjennom bidrag som luftkommando- og kontrollsystemer (LKK), maritime patruljefly (MPA), elektronisk krigføringsfly (EK-fly).
 • Suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse i fred, krise og krig. Kampfly i samvirke med LKK og MPA nyttes til denne oppgaven. I forhold til jurisdiksjon i fredstid inngår også støtte med maritime patruljefly og helikoptre til Kystvakten.
 • Krisehåndtering i norske områder.
 • Forsvar av norske områder sammen med allierte. Kampfly, luftvern, Maritime Patrol Aircraft og fregatthelikoptre er utvalgte komponenter som med sine individuelle egenskaper utgjør et komplett våpensystem. Enhetene er utviklet med tanke på interoperabilitet som gjør dem meget tilpasningsdyktig på tvers av institusjonelle skiller og i forhold til allierte lands styrker.
 • Sikring av samfunnsinstitusjoner og bidragsyter til samfunnssikkerhet. Sikring gjennom overvåkning, operasjonsledelse og samband, samt beskyttelse mot luftbårne trusler involverer flersidig bruk av Luftforsvarets organisasjon og strukturelementer.
 • Internasjonalt engasjement.
 • Luftforsvarets redningshelikoptre og transportflykapasitet utgjør en
  viktig ressurs innenfor redningstjeneste, transportstøtte, katastrofehjelp og bistand til blant annet politiet.

Operative kapasiteter:

 • F-16 kampfly.
 • F-35 kampfly (tar over for F-16).
 • Sea King redningshelikoptre.
 • AW101 redningshelikoptre (tar over for Sea King).
 • P-3 Orion maritimt overvåkingsfly.
 • C-130J Hercules transportfly.
 • DA-20 Jet Falcon (EK-fly).
 • Saab Safari skolefly.
 • NASAMS II luftvernavdelinger.
 • Bell 412 SP flerbrukshelikoptre.
 • NH 90 helikoptre.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.