Leksikon

Sjøforsvaret

Sjøforsvarets våpenskjold
Foto: Forsvaret (offentlig eie).

Sjøforsvaret er Norges sikkerhetspolitiske verktøy for å ivareta maritime oppgaver i fred, krise og krig, både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Sjøforsvaret består av Marinen (tidligere Kysteskadren) og Kystvakten.

Marinen er Sjøforsvarets operative styrke på sjø og land, og har ansvaret for styrkeproduksjon av krigførende enheter i Sjøforsvaret. Kystvakten er statens primære myndighetsutøver på havet og Forsvarets viktigste virkemiddel for episodehåndtering i havområdene. Kystvakten skal også kunne inngå i et maritimt ledelseselement i krise og krig. Sjøforsvarets skoler gir en helhetlig sjømilitær profesjonsutdanning. Dette skal sikre at personalet er skikket og kompetent til å bruke og videreutvikle Forsvarets maritime kapasiteter.

Oppgaver:

 • Kunne deployere alle mobile enheter til operasjoner innen- og utenlands.
 • Kunne opprettholde en kontinuerlig tilstedeværelse, overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse i norske farvann med Kystvakten.
 • Raskt kunne forsterke tilstedeværelsen i forbindelse med episode- og krisehåndtering.
 • Kystjegerkommandoen kan inngå i operasjoner integrert innen felles taktisk ISTAR-enhet og maritime operasjoner, særlig i kystsonen også i internasjonal sammenheng.
 • Evne til strategisk sjøtransport.
 • Evne til sjøgående hospitalisering og evakuering til støtte for Forsvaret og allierte.
 • Sjøgående logistikk.

Operative kapasiteter:

 • Nansen-klasse fregatter
 • Ula-klasse undervannsbåter
 • Skjold-klasse MTB
 • Oksøy-klasse minejaktfartøy
 • Alta-klasse minesveipere
 • Stridsbåt 90N
 • Marinejegerkommando
 • Minedykkerkommando
 • Kystjegerkommando

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.