Leksikon

Kystvakten

Kystvakten har hovedkvarter på Sortland, Nordland. Hovedkvarteret har ansvaret for den operative virksomheten til Kystvakten. Kystvaktens virkeområder og oppgaver er regulert gjennom Lov om Kystvakten, som trådte i kraft i 1999. Det utgår fra denne loven at Kystvaktens hovedoppgaver å håndheve norsk suverenitet og norske rettigheter, utføre fiskeri-, fangst-, toll- og miljøoppsyn, samt andre oppsynsoppgaver som omfatter blant annet utlendingsloven, skipssikkerhetsloven og petroleumsvirksomhet. I tillegg skal Kystvakten drive rednings-/bistandsarbeid på havet, gi generell bistand til politiet og andre statsetater, i tillegg til å føre anløpskontroll for fremmede ikke-militære fartøyer.

For å kunne løse sine oppgaver er Kystvakten gitt begrenset politimyndighet og inspeksjons-/ kontrollmyndighet, samt rett til å iverksette tvangstiltak. I saker utenom fiskerioppsyn er Kystvakten underlagt aktuell primærmyndighet og handler etter retningslinjer fra denne.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.