Leksikon

territorialfarvann

består av sjøterritoriet og det indre farvann, totalt 12 nautiske mil fra grunnlinjen.

Her har kyststaten full suverenitet, på lik linje med landterritoriet. Det viktigste unntaket er allikevel prinsippet om uskyldig gjennomfart som blant annet er fastslått i FNs Havrettstraktat av 1982.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.